ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ตั้งอยู่ในตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2526 ตามพระราช ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง โดยสร้างอาชีพทดแทน การปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย มีชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น คลอบคลุมพื้นที่เกษตรหมู่บ้าน โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริม ด้านไม้ผลเป็นอันดับแรก ต่อมาได้ขยายผลการดำเนินงานไปใน ด้านส่งเสริมผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร และพืชไร่ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ยังมีธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ บรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับมาเที่ยวพักผ่อน มีจุดท่องเที่ยว ที่น่าสนใจหลายจุด  แต่จุดท่องเที่ยวหลัก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไฮไลต์ของการมา เที่ยวโครงการหลวงขุนแปะ คือ การไปชมนาขั้นบันไดระหว่างทางและรอบโครงการหลวง ฯ เป็นพื้นที่กว้างลดหลั่นตามความสูงชันโดยนาข้าวจะเขียวขจีในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูทำนา ตั้งแต่ช่วงเดือนก.ย – กลาง ต ค และเป็นสีทองในช่วงปลาย เดือนตค. ชมแปลงปลูกพืชสมุนไพรภายในศูนย์ฯ  นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะเน้นกิจกรรมการเที่ยวชมแปลงส่งเสริมผลผลิต เช่น  ดอกไฮเดรนเยีย ซึ่งโครงการหลวงขุนแปะ เป็นโครงการหลวงที่มีพื้นที่ปลูกดอกไฮเดรนเยียมากที่สุดของโครงการหลวงทั้งหมด ในหน้าหนาวสามารถ ชมแปลงลูกพลับ อะโวกาโด สมุนไพร และพืชไร่ รวมไปถึงการได้ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงในหมู่บ้าน โดยสามารถเที่ยวแบบวันเดียว หรือจะพักค้างคืนเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์

ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย โครงการหลวงขุนแปะ บานสะพรั่งแล้วจ้า ซึ่งจะออกดอกเพียงปีละครั้งเท่านั้น สวยงามชนิดที่ว่าไม่ต้องบินไกลไปถึงต่างประเทศกันเลย อยู่ใกล้ ๆ แค่จังหวัดเชียงใหม่นี่เองจ้า

ไฮไลท์ของโครงการหลวงขุนแปะ นอกจากนาข้าวขั้นบันไดแล้ว ยังมีทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตอนนี้เริ่มชูช่อดอวดดอกสีฟ้าอมม่วง เต็มแปลงปลูกกว่า 200 ไร่ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชื่นชมและถ่ายรูปกับดอกไม้ได้อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางสายลมเย็น ๆ แห่งฤดูฝน พร้อมวิวภูเขาที่โอบล้อม

ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย จะเริ่มบานตั้งแต่เดือนตุลาคม และบานเต็มที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ แต่เพื่อไม่ให้ผิดหวัง ก่อนเดินทางไปควรโทรสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ เพราะบางครั้งเมื่อดอกบานเต็มที่แล้ว ชาวสวนจะเก็บดอกไปทันทีค่ะ

 

การเดินทาง :

  • จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – ฮอด) ถึงกม. 82-83 บริเวณสามแยกไปบ้านแปะและวัดตอง ให้เลี้ยวขาวตรงไปผ่านบ้านแปะ บ้านทุ่งพัฒนา บ้านบนนา บ้านขุนแปะ ประมาณ 22 กิโลเมตร

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://travel.mthai.com/
https://www.paiduaykan.com/
https://aumjumma.com/