ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แตง  อ.แม่แตง  ประชากรประกอบด้วยคนพื้นเมืองและเผ่าม้ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น เนิน เขาและภูเขาสลับซับซ้อน ที่ราบมีน้อยมาก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 700-1,250 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2528 โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง จากการรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เดินทาง สำรวจสภาพพื้นที่ ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ด้วยการถาง พื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่นและพืชอื่นๆ แผนพัฒนาจึงได้ถูกกำหนด ขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวไทยภูเขาด้วยการส่งเสริมให้ปลูกพืช ทดแทนฝิ่นโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน บรรยากาศของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะตั้งอยู่บนภูเขามองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขา สลับซับซ้อนเบื้องหน้า และหมู่บ้านของชาวบ้านซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความเขียวขจีของหุบเขา ช่วงเวลาเช้าบริเวณหน้าบ้านพักจะมีหมอกบางค่อยๆลอยผ่านไป บริวเณภูเขาอย่างช้าๆ เป็นภาพแห่งธรรมชาติที่แสนงดงาม โดยเปิดให้บริการบ้านพักและร้านอาหารแบบเต็มรูปแบบเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว

 

 

ชมแปลงส่งเสริมผลผลิตตามฤดูกาลของโครงการหลว
เช่น  ฟักทองญี่ปุ่น อะโวกาโด กาแฟอาราบิก้า ฯลฯ ดอกไม้เมืองหนาวต่างๆ(หากต้องไปชมต้องใช้บริการรถโฟรวีวขึ้นไปเท่านั้น เพราะเส้นทางบางช่วง ไม่ค่อยดีเป็นทางดิน)

กิจกรรมท่องเที่ยวอื่น
– เรียนรู้วิธีการชงชาและชิมชา ตลอดจนขั้นตอนกรรมวิธีการแปรรูปชาและการบรรจุหีบห่อที่โรงงานชาบ้านปงตอง
– ชมการเก็บและแปรรูปเมี่ยงอาหารขึ้นชื่อของชุมชน
– เงือกผา เป็นหินงอกที่มีลักษณะคล้ายนางเงือกหันหน้าเกาะผาอยู่
– บ่อน้ำทิพย์ เป็นแอ่งน้ำซึมอยู่ภายในถ้ำ และมีน้ำตลอดทั้งปี
– เลือดผา ชาวบ้านมีความเชื่อว่าสามารถใช้รักษาโรค พบได้บริเวณซอกผา
– ถ้ำลม จะมีลมพัดออกมาจากถ้ำตลอดเวลา รู้สึกได้อย่างชัดเจนเมื่อยืนอยู่บริเวณปากถ้ำ
– ล่องแพผจญภัยที่บ้านสบก๋าย ชมธรรมชาติที่สวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้
– ชมโขดหินที่มีลักษณะแตกแต่งกันรวมถึงต้นไม้ใหญ่อายุกว่าพันปีที่โค่นล้มโดยธรรมชาติ โดยมีทั้งล่องแพไม้และแพยางโดยแพไม้ไผ่ จะงดล่องในช่วง ฤดูฝน ส่วนแพยางสามารถล่องได้ตลอดทั้งปี

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
– ประเพณีม้ง (กินวอ) คืองานประเพณีขึ้นปีใหม่ของขาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 1-3 ค่ำเดือน 1 ซึ่งตรงกับเดือนมกราคม ของทุกปี
– ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง บ้านม่อนเงาะ การละเล่นโยนลูกช่วง ลูกข่าง การปักผ้าชาวเขา การตำข้าวด้วยครกกระเดื่อง
– เยี่ยมบ้านอดีตชาวม้งที่ผมยาวที่สุดในโลก
– ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำเมี่ยงแบบดั้งเดิม ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน
– ชมการเก็บใบเมี่ยง ใบชา และชิมยำใบเมี่ยงอาหารขึ้นชื่อของชุมชน

ปัจจุบันบ้านพักขอโครงการหลวงม่อนเงาะ ไม่ได้เปิดให้บริการเข้าพักแล้ว แต่สามารถเข้ามาท่องเี่ที่ยวได้ตามปกติ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150  โทร 095 675 3848

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.paiduaykan.com/